• Beleidsmedewerker sociaal domein, aandachtsgebied Volksgezondheid

Beleidsmedewerker sociaal domein, aandachtsgebied Volksgezondheid

Functie Beleidsmedewerker sociaal domein, aandachtsgebied Volksgezondheid 
Bedrijf DETABANK Detachering
Aantal uur per week 12
Salarisindicatie Conform CAO
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. 

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Stuur nu je CV in!

Opdracht

Je gaat nauw samenwerken met de collega’s van team Sociaal Domein, een enthousiast en gedreven team, met medewerkers die actief zijn op de beleidsterreinen Wmo, Jeugd, Volksgezondheid, Welzijn, Participatiewet, Sport, (Passend-) Onderwijs en Onderwijshuisvesting. Er heerst in onze organisatie een informele en open sfeer waarbinnen mensen elkaar graag helpen. Integraliteit en transformatie in combinatie met de schaarste van middelen zijn uitdagingen die ons binden. De jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door de GGDrU, evenals de algemene publieke gezondheidszorg. De toegang tot de jeugdhulp is belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en voor de Wmo bij het Sociaal Team van Mens De Bilt. Voor Werk en Inkomen werken wij samen met de Regionale Dienst Werk en Inkomen. Binnen deze opdracht ga je op grond van de vastgestelde kaders, aan de slag met de uitvoering van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Je werkt daarbij nauw samen met de betrokken collega’s binnen de gemeentelijke organisatie en met externe partijen zoals de GGDrU, Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisartsen en de fysiotherapeuten. Je zet je in voor de lokale invoering van de Gecombineerde Leefstijl Interventie, een project dat uitgevoerd wordt in U10/U16 verband. Tot slot zet je je in voor de uitvoering van de aanpak ‘Wat beweegt jou’ en de aanpak gericht op het verhogen van de vaccinatiegraad bij jonge kinderen.


Competenties

  • Je staat stevig in je schoenen;
  • Je kan je goed bewegen in een politiek-bestuurlijke omgeving;
  • Je schat proactief kansen en risico’s in en weet daarop te acteren;
  • Je bent communicatief sterk, zowel in woord als in geschrift;
  • Je bent een verbinder en een netwerker, die makkelijk schakelt tussen verschillende partijen
  • Je bent een teamspeler;
  • Je hebt kennis en ervaring met werkzaamheden in het kader van de gemeentelijke planning en control cyclus.