DETACHERING

TIJDELIJKE OF PROJECTMATIGE INHUUR VAN PROFESSIONALS

Voor het invullen van uw flexibele schil, of voor de vervanging van medewerkers die door ziekte, inzet elders in de organisatie of om welke reden dan ook niet inzetbaar zijn kunt u gebruik maken van DETABANK Detachering. Wij hebben onze jarenlange ervaring opgedaan zowel binnen de profit als non-profit sector, binnen de verschillende vakgebieden. Wij werken hoofdzakelijk met direct inzetbare professionals. Mensen die binnen no-time productief zijn en kunnen doen waarvoor ze worden ingehuurd.

DETABANKERS

De door DETABANK gedetacheerde mensen zijn bij ons in dienst. Zo houden wij zicht op het functioneren van onze DETABANKERS bij onze opdrachtgevers, en zijn we hun project- en loopbaancoach. We houden het opleidingsniveau van onze medewerkers op het niveau wat van ze wordt verwacht. Zoals eerder al is gezegd hechten wij waarde aan een lange termijn relatie met u en dit kan worden gerealiseerd als ook de DETABANKERS betrokken zijn bij uw en onze organisatie.

FREELANCERS

Uiteraard bemiddelen wij ook freelancers op het moment dat uw vraag niet kan worden ingevuld door eigen mensen. De freelancers zijn door ons uitgebreid gescreend waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft. Freelancers werken conform een modelovereenkomst.

FLEXIBILITEIT

Voor de duur van de detachering maken wij afspraken die gelden als richtlijn. Uiteraard kan van deze richtlijn worden afgeweken als een veranderde situatie hierom vraagt. Onze visie is dat detachering u moet helpen als het nodig is en niet tot onnodige kosten leidt als het werk ineens op dreigt te houden.

TARIEVEN

Onze uurtarieven zijn gebaseerd op het kennisniveau, opleidingsniveau en de ervaring van onze professional in uw vakgebied.