DETALENT, ONS YOUNG PROFESSIONAL AANBOD

DETALENT-programma

Wat houdt het in?

DETABANK staat bekend om onze kwalitatief hoogwaardige direct inzetbare professionals. Mensen met de nodige relevante ervaring en opleidingen. Wij merken dat er op bepaalde delen van de arbeidsmarkt alweer kraptes ontstaan. Mede door de vergrijzing zal veel waardevolle kennis en ervaring verloren gaan en de vraag naar jonge ambitieuze medewerkers zal toenemen. DETABANK kan u helpen met het vinden van de juiste nieuwe medewerkers middels DETALENT om zo een bijdrage te leveren aan de continuïteit van uw organisatie.

Met dit concept zorgen wij voor het werven en selecteren van de juiste mensen. Binnen DETALENT praten we over schoolverlaters (HBO), of mensen met minder dan een jaar ervaring op de arbeidsmarkt. Middels het programma worden deze mensen in staat gesteld om werkervaring op te doen en daarnaast worden ze vakinhoudelijk opgeleid.

INVENTARISATIE
Samen met u wordt geïnventariseerd waar de behoefte aan nieuwe krachten ligt (a.g.v. structurele groei danwel vervanging van ervaren medewerkers die met pensioen gaan) en wordt er een plan opgezet. In dit plan zal er samen met u worden vastgesteld hoeveel DETALENTEN er worden ingezet, welke opleidingen moeten worden behaald en het tijdsbestek waarin dit moet gebeuren, en wanneer er tussentijds geëvalueerd gaat worden om de vorderingen te bespreken.


DETALENT betreft een detachering van de medewerker, met een vooraf vastgelegde periode van 1 jaar. In dit jaar zal het tarief van de medewerker een opbouw kennen. Er wordt gestart tegen een laag tarief, dat in de loop van het  jaar verhogingsmomenten kent. Onze filosofie hierachter is dat een medewerker in de loop van het jaar door de toegenomen ervaring en behaalde vakopleidingen productiever zal worden, en dus van meer toegevoegde waarde zijn. De uitgangssituatie is dat de medewerker naar een jaar kosteloos overgaat naar een dienstverband bij u.